Conceptie: hoe ontstaat een babywens?

Inhoud

Waar komt de kinderwens vandaan?

Het verlangen naar een kind is – deels – geworteld in de kindertijd, door middel van mimiek en door poppenspel. Heel vroeg, deeen klein meisje identificeert zich met haar moeder of liever met de functie van moeder die warmte, tederheid en toewijding doormaakt. Rond de leeftijd van 3 jaar verandert er iets. Het kleine meisje komt dichter bij haar vader, ze wil dan de plaats van haar moeder innemen en net als zij een kind van haar vader hebben: het is de Oedipus. Natuurlijk gaat de kleine jongen ook door al deze psychische omwentelingen. Het verlangen naar een kind komt voor hem minder tot uiting door poppen, baby's, dan door brandweerauto's, vliegtuigen... Voorwerpen die hij onbewust associeert met vaderlijke macht. Hij wil een vader worden zoals zijn vader, zijn gelijke zijn en hem onttronen door zijn moeder te verleiden. Het verlangen naar een kind valt dan in slaap om beter wakker te worden in de puberteit, wanneer het meisje vruchtbaar wordt.. Daarom "zal de fysiologische verandering gepaard gaan met een psychische rijping die haar geleidelijk zal brengen tot een romantische ontmoeting en tot het verlangen om te bevallen", legt Myriam Szejer, kinderpsychiater, psychoanalyticus, uit in het kraamkliniek. Foch-ziekenhuis, in Suresnes.

Babyverlangen: een ambivalent verlangen

Waarom wordt bij sommige vrouwen het verlangen naar een kind heel vroeg uitgedrukt, terwijl anderen het verwerpen, het idee van het moederschap jarenlang onderdrukken en dan beslissen net voordat het niet langer mogelijk is? Je zou kunnen denken dat het overwegen van een zwangerschap een bewust en duidelijk proces is dat begint met het bewust stoppen met anticonceptie. Het is echter veel complexer. Het verlangen naar een kind is een ambivalent gevoel dat verband houdt met ieders geschiedenis, naar het familieverleden, naar het kind dat men was, naar de band met de moeder, naar de professionele context. Men kan de indruk hebben een kind te willen, maar men doet het niet omdat een ander gevoel voorrang heeft: “ik wil en ik wil niet tegelijk”. De context in het koppel is bepalend omdat de keuze voor een gezin starten duurt twee. Wil een kind geboren worden, "moeten de wens van de vrouw en die van haar metgezel tegelijkertijd voldoen en deze confrontatie is niet altijd duidelijk", benadrukt Myriam Szejer. Het is ook nodig dat op fysiologisch niveau alles werkt.

🚀Meer over het onderwerp:  Baby's verlangen: ze getuigen

Verwar verlangen naar zwangerschap en verlangen naar een kind niet

Sommige vrouwen, soms erg jong, tonen een onstuitbare kinderwens. Zij hebben wil zwanger zijn zonder een kind te willen, of ze willen een kind voor zichzelf, om een ​​leemte op te vullen. De conceptie van een kind, wanneer het niet wordt gearticuleerd met de wens van de ander, kan een manier om een ​​puur narcistisch verlangen te bevredigen. “Deze vrouwen denken dat ze alleen geldig zijn als ze moeder zijn”, legt de psychoanalyticus uit. ” Sociale status gaat door moederlijke status om redenen die in ieders geschiedenis zijn geschreven. Dit zal hen er niet van weerhouden zeer goede moeders te zijn. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen ook leiden tot een verlangen naar een kind. Veel vrouwen wanhopen niet zwanger te zijn als ze een medische behandeling ondergaan. Psychische blokkades die vaak wortel schieten in de moeder-dochterrelatie kunnen deze herhaalde mislukkingen verklaren. We willen meer dan wat dan ook een kind, maar paradoxaal genoeg wil een onbewust deel van ons het niet, het lichaam weigert dan conceptie. Om deze onbewuste obstakels te proberen weg te nemen, is vaak psychoanalytisch werk nodig.

Wat geeft aanleiding tot het verlangen naar een kind?

De kinderwens maakt ook deel uit van een sociale context. Rond de dertig worden veel vrouwen zwanger en wekken ze hetzelfde enthousiasme op bij de mensen om hen heen. Op deze belangrijke leeftijd zijn de meeste aanstaande moeders hun professionele loopbaan al goed begonnen en leent de financiële context zich meer om te dromen over een geboorteproject. In de loop der jaren wordt de kwestie van het moederschap steeds urgenter en laat de biologische klok zijn stem horen als we weten dat vruchtbaarheid het beste is tussen de 20 en 35 jaar. De kinderwens kan ook worden gemotiveerd door de wens om te geven een broertje of zusje voor een eerste kind of om een ​​groot gezin te stichten.

🚀Meer over het onderwerp:  De oorzaken van vrouwelijke onvruchtbaarheid

Wanneer het laatste kind opgeven?

Het verlangen naar moederschap is nauw verbonden met het voortplantingsinstinct. Zoals elk zoogdier zijn we geprogrammeerd om ons zo lang mogelijk voort te planten. Het kind wordt geboren wanneer het voortplantingsinstinct samenvalt met de kinderwens. Voor Myriam Szejer: “een vrouw heeft altijd kinderen nodig. Dit verklaart waarom wanneer de jongste begint te groeien en ze voelt dat hij wegglijdt, er een nieuwe baby in beweging komt”, benadrukt ze. Ergens, " de beslissing om niet meer te bevallen wordt ervaren als een afstand doen van het volgende kind. Een flink aantal vrouwen die op verzoek van hun man een abortus moeten ondergaan, leven in deze situatie zeer slecht omdat er diep van binnen iets diep in hen is geschonden. De menopauze, die het einde van de vruchtbaarheid vertegenwoordigt, wordt soms ook heel pijnlijk ervaren omdat vrouwen gedwongen worden het kind voorgoed af te staan. Ze verliezen de macht om te beslissen.

Geen kinderwens: waarom?

Het gebeurt natuurlijk dat sommige vrouwen voelen geen kinderwens. Dit kan te wijten zijn aan familiewonden, aan het ontbreken van een bevredigend huwelijksleven of aan een opzettelijk en volledig aangenomen verlangen. In een samenleving die het moederschap verheerlijkt, kan deze keuze psychologisch soms moeilijk te nemen zijn. De afwezigheid van kinderwens zal een vrouw echter geenszins beletten haar vrouwelijkheid volledig te beleven en in volledige vrijheid andere wegen in te slaan.

Laat een reactie achter